We hebben gedurende de afgelopen 2 dagen onze voer-voorraad snijmais voor het hele jaar weer op peil gebracht. Dit eten onze koeien het hele jaar door. Elk jaar wacht de loonwerker, die wij hiervoor inhuren, een monsterklus. Gedurende 3 weken moet alle maïs die tijdens de zomer tot 3 meter hoogte gegroeid is, verwerkt worden. Een grote hakselaar kan 8 rijen maïs tegelijk opvreten (hakselen) en deze in aanhangers spuiten die achter de tractor hangen, die brengen het naar ons erf en daar wordt dit in een grote kuilhoop bij elkaar gebracht. Met een loader wordt dit verwerkt en vastgereden (op elkaar gedrukt).
Dagelijks vreet elke koe daar ongeveer 25 kg van op. In de totale silo zit nu ongeveer 2.250 ton snijmaïs, wat 2.250.000 kg. is.

Wij danken de loonwerker, Marcel Langenhuizen, voor de inzet, want het was toch weer spannend of alles in de silo paste.

3mais2014
2mais2014
1mais2014