Vanaf 1 april houdt het melkquotum op te bestaan in Europa en dus ook in Nederland. Vanaf dat moment is iedere melkveehouder vrij in het leveren van de hoeveelheid melk aan zijn fabriek. Voor ons bedrijf betekent dit een kans tot uitbreiding van de melkvee-stapel. Een andere reden is dat zoon Stef halfweg dit jaar zal afstuderen en thuis aan het werk zal gaan. De ‘oude stal’, welke nog tot 2010 dienst heeft gedaan voor de melkkoeien, is na wat aanpassingen, nog goed geschikt om melkvee in te houden. We zijn in contact gekomen met een zeer geschikte ondernemer, die plaats heeft voor ons jongvee en met de opfok daarvan ook ruime ervaring heeft. Daarom hebben we besloten om vanaf dit nieuwe jaar ons huidige jongvee te gaan ‘uitbesteden’. De bij ons geboren vrouwelijke kalveren blijven tot 1 jaar op ons eigen bedrijf, daarna worden ze overgeplaatst naar onze jongvee-opfokker; Familie Verhoeven in Dinther. Marc (samen met zijn zoon Melle) verzorgen de dieren en zorgen ook dat ze voor de eerste keer drachtig/zwanger worden. Als de koe ongeveer 2 jaar oud is krijgt hij zijn eerste kalfje en 6 weken van tevoren zal deze vaars dan terug komen naar ons bedrijf. De komende maanden gebruiken we om de oude stal, die nu even leeg staat, op te knappen. De asbest-golfplaten gaan eraf en er komt een nieuw geïsoleerd dak op. Er worden wat ligboxen vervangen en het voerhek wordt verzet.
Middels de website en facebook zullen we jullie met foto’s op de hoogte houden.

In de nabije toekomst is het dus de bedoeling dat er een melkrobot(s) wordt(en) geplaatst in de ‘oude stal’, zodat daar ook gemolken kan gaan worden.

stal2015b

stal2015a