1980: De ouders van Jos hadden een gemengd bedrijf midden in het dorp Heesch (Broekhoek). Met de komst van de ruilverkaveling Midden Maasland, kregen zij de mogelijkheid om hun 16 losse perceeltjes grond, aangesloten aan één stuk te krijgen. Mede daarom is er toen een nieuwe boerderij gebouwd op de huidige locatie.

Het gemende bedrijf met 25 koeien en 100 fokzeugen in de Broekhoek is verkocht en er werd gekozen te specialiseren en alleen met melkvee verder te gaan. De nieuwe stal bood plaats voor 85 melkkoeien en 40 stuks jongvee.

 
1988: Jos en Monique trouwen en zijn op deze plek komen te wonen. De ouders van Jos hadden een ander bedrijf erbij gekocht omdat de jongste broer van Jos ook graag verder wilde in de agrarische sector. Ze zijn toen verhuisd naar Nuland, naar het andere bedrijf. De eerste jaren hebben ze nog gezamenlijk in de maatschap gezeten (Vader, Jos en zijn jongste broer).

1995: Jos neemt het bedrijf over en ging samen met Monique, in een samenwerkingsverband, met het bedrijf verder. Na enkele jaren moest er geïnvesteerd worden, de melkstal was aan vervanging toe.

2003: Na goed beraad wordt besloten om 2 melkrobots te installeren en geautomatiseerd te gaan melken. Deze stap beviel erg goed. De fysieke arbeid werd hiermee flink verminderd. Elke melkrobot kan ongeveer 60 koeien melken. De melkveestal is toen uitgebreid waardoor er 120 melkkoeien en 100 stuks jongvee gehuisvest konden worden.

 
2010: De fam. v.d. Hurk wilde verder groeien en de huidige stal was hiervoor te klein.
De oudste zoon Stef leek interesse te hebben in het ‘boeren’ en er wordt een geheel nieuwe stal gebouwd. Deze stal biedt plaats voor 4 melkrobots en 250 melkkoeien. De huidige stal kon vanaf toen gebruikt worden voor het jongvee (vrouwelijke opfok-kalveren van 0 tot 2 jaar).

De nieuwe stal wordt met een proefstalstatus gebouwd. Voor uitleg zie hoofdstuk ‘over ons-proefstal’.

2016: Stef is in juli 2015 klaar met zijn studie aan HAS Hogeschool en is volledig thuis aan het werk. Eind 2015 is de oude melkveestal volledig gerenoveerd en is daar de vijfde melkrobot geplaatst. Momenteel is er een capaciteit voor het melken van 300 koeien. Doordat de wet- en regelgeving nog veel wijzigt is het onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien en of dat er nog een zesde melkrobot geplaatst kan worden. Al behoort dit wel tot de wensen van Hurk Melkvee.