De Lely-Juno voerschuiver is een robot die zelf gaat ‘wandelen’ en daarbij het voer aanschuift richting de koeien. De constante beschikbaarheid van voer stimuleert extra beweging bij de koeien, ook ‘s nachts, wanneer normaal gesproken geen voer naar het hek wordt geschoven.

De Juno volgt het voerhek en rijdt zo automatisch over de voergang. Het voer wordt net zo vaak als gewenst naar het hek geschoven, zonder daarbij de koeien te storen. Tijdens zijn tocht maakt hij een klein piepend geluid, dit is voldoende om te koeien te stimuleren om te komen eten.

De Juno kan ook over een speciale magnetische band ‘lopen’. Daarom kan hij ook de andere stal, waar het jongvee is gehuisvest, voor-schuiven.

Na zijn wandeling, gaat de Juno terug naar zijn oplaadstation en staat weer klaar voor de volgende veegbeurt.