De melkrobot is een geautomatiseerd melksysteem. De nieuwe stal heeft 4 Lely Astronaut melkrobots, en in de oude melkveestal staat ook 1 Lely Astronaut. De koe bepaalt zelf wanneer hij een bezoek brengt aan de melkrobot. Elke koe wordt gemiddeld 3 x per dag gemolken. Wanneer de melkgifte hoog is kan dit zelfs 4 x per dag zijn en als het melkgifte afloopt loopt dit terug naar minimaal 2 x per dag.

Als de koe zich meldt in de melkbox, dan herkent de robot deze koe aan de pootband (welke tevens een stappenteller is) De Robot beoordeelt of deze koe gemolken mag worden. Er moet een minimale tijd tussen het vorige bezoek gezeten hebben. Is de koe nog “niet aan de beurt” dan moet hij de melkbox weer verlaten.

Als de koe wel gemolken gaat worden dan komen er een paar borstels tevoorschijn die de 4 spenen (tepels) van het uier schoonmaken, ook wel voorbehandelen genoemd.

Daarna wordt het melkstel per speen ondergehangen. Een laser-oog kijkt waar deze spenen zich precies bevinden. Het uier is opgedeeld in 4 stukken (kwartieren) met elk één speen. Als er één kwartier leeg is, dan komt er uit één speen geen melk meer en wordt deze melkbeker weer afgenomen. Dit kan per speen enigszins verschillen. Als het uier helemaal leeg is, dan gaat de poort weer open en kan de koe er weer uit lopen.

Tijdens het melken krijgt de koe brokjes, dit is krachtvoer. De hoeveelheid is afgestemd op de hoeveelheid melk die de koe per dag geeft. Gemiddeld geven onze koeien 30 liter per koe per dag.

Ook wordt tijdens het melken de koe gewogen. Daarnaast wordt de melk gecontroleerd door de robot op temperatuur, kleur en geleidbaarheid. Alle afwijkingen kunnen namelijk duiden op gezondheidsproblemen. Alles wordt geregistreerd in de computer, zodat de boer de afwijkingen kan beoordelen.

De eerste melk van de koe na afkalven, wordt ook wel biestmelk genoemd. Het is heel belangrijk dat het pasgeboren kalf hier enkele liters van krijgt. (ter voorkoming van ziektes en infecties) Daarom wordt deze eerste melk, automatisch gesepareerd in een emmer, voor het pasgeboren kalfje.