De nieuwe stal, welke in 2010 werd gebouwd, heeft een proefstalstatus. Dat betekent dat er een nieuw innovatief systeem is ontwikkeld, wat een verminderde berekende ammoniakuitstoot met zich mee brengt. Als er 4 stallen met het hetzelfde systeem gebouwd zijn dan kan er gemeten worden of dit nieuwe systeem ook werkelijk aan de verwachtingen voldoet. Als dit voldoende laag blijkt te zijn, dan kan dit systeem als milieuvriendelijk door andere boeren worden overgenomen. Dit om het milieu te beschermen van verdere ammoniakuitstoot.

Vier punten waarom deze stal een proefstalstatus heeft gekregen:

Dichte gietasfaltvloer onder 2% helling, (dus geen mestkelderemissie)

Het is een stal met een dichte vloer van gietasfalt onder een lichte helling. Door de 2% helling wordt de mest van de urine gescheiden. Dit zorgt een mindere ammoniak-uitstoot. De koeien lopen graag en goed op het asfalt, het is stroef en goed voor hun klauwen.

Frequent schuiven

Omdat het een dichte vloer betreft, in plaats van een traditionele roostervloer, moet de vloer gedurende de hele dag schoon-geschoven worden, zodat er niet teveel mest en urine blijft liggen. Eén keer per 2 uur komt de mestrobot langs om schoon te schuiven. Deze mest wordt in een afgesloten put geschoven. Dit brengt ook weer minder ammoniak-uitstoot teweeg. Het schoonschuiven gebeurt door middel van 2 JOZ-robot-mestschuiven.

 

Geautomatiseerd windgordijn

Een weerstation wat boven op het dak staat regelt wanneer de gordijnen, aan beide open lange zijde van de stal, open of dicht gaan. Bij teveel wind en regen gaat het gordijn een heel eind dicht zodat er minder ammoniakuitstoot plaatsvindt.

Dakisolatie

Door een compleet geïsoleerd dak wordt voorkomen dat het in de zomer te warm wordt in de stal. Oplopende staltemperaturen zorgen voor meer ammoniak-uitstoot. Ook het welzijn van de koeien wordt hierdoor bevordert.