In de stal zijn twee JOZ-mestschuiven actief. Door de dichte vloer is het een must dat de vloer regelmatig wordt schoongemaakt om te voorkomen dat er (te) veel mest en urine op de grond/vloer ligt.

De mestschuif gaat vanaf zijn laadstation met de schuif over de vloer en neemt daarbij alle mest en urine mee. Deze stort hij af in een ‘afstort-putje’ aan het einde van elke gang. Dan tilt hij zijn schuif op, draait zich om, en loopt weer door de volgende gang naar voren. De koeien kennen inmiddels deze mestschuif en gaan netjes aan de kant als hij eraan komt.

De robot is namelijk een te groot obstakel om eroverheen te stappen. (ongeveer 2 meter breed en 1,5 meter lang)