De nieuwe stal voldoet aan vele wensen en eisen voor dierenwelzijn. Hieronder noemen we een aantal aspecten:

Licht regime

De lampen in de stal zorgen ervoor dat de koeien, 16 uur per dag, minimaal 150 lux licht hebben. Als het te donker wordt (door het weer of omdat het avond wordt) gaan de lampen aan. Dit systeem is goed voor het biologisch ritme van de koe en stimuleert het natuurlijk gedrag/melkgift van de koe.

Ruime afkalfstal

De koeien, waarbij binnen een week een kalfje wordt verwacht, gaan naar een groot en ruim stro-hok. Dit bevordert de bevallingen, waardoor de boer in minder dan 10% van de bevallingen hoeft te assisteren.

Uitloop buiten voor hoog-zwangere droogstaande koeien

Koeien die een rust-periode hebben, 6 weken voordat het kalfje wordt verwacht, mogen vrij naar buiten. De beweging in dit stadium is goed voor de koe. Zo kan de koe zich maximaal voorbereiden op de bevalling.

Koematras

In elke ‘koe-box’, waar de koe lekker kan gaan liggen herkauwen, ligt een 7 cm dik rubberen koematras.

Stroeve gietasfaltvloer

Deze vloer zorgt voor een goed loop-gemak. De koe kan er gemakkelijk op lopen en schuift dus zelden tot nooit uit.

Windgordijn

Het windgordijn, wat door een computer wordt gestuurd, zorgt voor voldoende ventilatie en afwending van harde wind en regen.

Stappenteller

Alle koeien dragen een stappenteller om onregelmatigheid te registreren. Te weinig stappen kan duiden op gezondheidsprobleem, terwijl te veel stappen kan betekenen dat de koe te actief is en hij tochtig kan zijn (klaar voor kunstmatige inseminatie).

Koe-massage-borstels

Er hangen op diverse plekken in de stal massage-borstels. Als de koe daar tegenaan gaat staan, dan maken deze een draaiende beweging. De koe beweegt er zelf heel mooi onderdoor om zo aan alle kanten ‘gemasseerd’ te worden.

Ritme

De koe regelt en beslist zelf wanneer deze een bezoek brengt aan de melkrobot, wanneer hij gaat eten, wil gaan drinken of lekker gaat liggen etc.

Koeborstel